Využite šancu na novú fasádu a zateplené bývanie

95O výhodný úver, ktorý poskytuje štát na zateplenie bytov a rodinných domov, je možné požiadať od 1. júla 2009. V hre je vyše 70 mil. €, ktoré sa už začali "rozdávať". Na odbore strategického rozvoja MsÚ môžete získať bližšie informácie, ako dať svojmu bývaniu novú podobu za výhodných podmienok.

Od 1. júla 2009 je možné podať žiadosť o úver na zateplenie rodinného bytu alebo bytového domu s nulapercentným úrokom. Podmienkou je kolaudácia danej bytovej jednotky, ktorá bola uskutočnená do roku 1989. Ide o vládny program zatepľovania, ktorý sa realizuje cez Štátny fond rozvoja bývania. Na rodinné domy sa dá získať 50 € na m² zatepľovanej plochy a na bytové domy 80 € na m² bežnej zatepľovanej plochy. Štát na túto úsporu vyčlenil 71 mil. € (cca 2 mld. Sk). Tlačivá a bližšie info získate na www.sfrb.sk.

„Vládny program zatepľovania“ vyhlásila vláda SR s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky. Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.
Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie a preukazujú dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie, spĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu na bývanie bolo vydané pred rokom 1989.

Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou. Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však 50 eur/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome, 80 eur/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome. Zateplená plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates