Mýty o zatepľovaní

 

1Zatepľovanie je témou, o ktorej dnes hovorí snáď každý. Nie každý však zatepľovaniu skutočne rozumie, a tak medzi ľuďmi kolujú niekedy až neuveriteľné historky o tom, ako sused zateplil a čo všetko sa mu prihodilo. Pokiaľ chcete zatepliť i vy a historky "tiežodborníkov" vám tak trochu naháňajú strach, čítajte prosím ďalej.

Na tomto mieste sa pokúsime vyvrátiť jedenásť najväčších mýtov o zatepľovaní.

 

 

1.Zateplenie fasády je veľmi drahé.

Iste - zateplenie naozaj nie je lacná záležitosť. Ale čo je dnes lacné?

Rozprávajme sa však vážne:

Pokiaľ staviate nový alebo rekonštruujete starší dom, tak viete, že fasáda predstavuje naozaj veľmi významnú položku v rozpočte stavby a to bez ohľadu na to, či ju len omietate alebo i zatepľujete.

Pre porovnanie dve možnosti riešenia fasády:

a) jednovrstvová vápennocementová omietka hr. 2 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou omietkou akrylátovou omietkou

 Materiál
 - jednovrstvová omietka + príprava podkladu
 - tenkovrstvová prefarbená omietka + základný náter   
 Materiál celkom:


 5 €/m2
 5,50 €/m2
 10,50 €/m2

 Práca
 - omietanie
 - realizácia povrchovej úpravy
 Práca celkom:


 5 - 5,50 €/m2
 3,60 - 4,30 €/m2
 8,60 - 9.80 €/m2

 Náklady celkom:

 19,10 - 20,30 €/m2 

b) zatepľovací systém s hrúbkou izolantu 8 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou akrylátovou omietkou

Materiál celkom:   16 - 20 €/m2
Práca:  12 - 14 €/m2
Náklady celkom:  18 - 34 €/m2 

Zateplenie fasády je skutočne drahšie než realizácia novej omietky. Ak však premeníme tieto peniaze napríklad na zemný plyn, zistíme že 8,60 € predstavuje dnes približne 20 m3 zemného plynu. Po zateplení starého domu s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien (dom postavený napríklad z plných pálených tehál) pritom dokážeme ušetriť až okolo 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne. Zvýšené počiatočné náklady sa teda v takomto prípade vrátia veľmi rýchlo a v ďalších rokoch, kým nová omietka len "zdobí" náš dom, nový zatepľovací systém náš dom lepšie chráni a najmä, výrazne šetrí našu peňaženku pri úhrade nákladov za vykurovanie. Pokiaľ teda stojíte pred otázkou, čo s vaším starým domom - omietnuť či zatepliť- neváhajte!

ZATEPLITE A URČITE UŠETRÍTE!

 

2. Zatepľovací SYSTÉM je zbytočný luxus

Predstavte si, že chcete auto. U jedného predajcu si vyberiete najlacnejšiu karosériu, u druhého motor v akcii, u ďalšieho volant - výhodný dovoz z Číny, od kamaráta kúpite štyri kolesá - (nevadí, že sú z nákladiaka - veď koleso ako koleso), celé to priveziete domov a zavoláte suseda - amatérskeho leteckého modelára, aby vám z toho poskladal vysnívané vozidlo.

Že by to nefungovalo? Že je to absurdné?
Vo svete zatepľovania je to, žiaľ, každodenná realita:

Investor nakúpi v stavebninách to, čo nájde - len nech je to lacné a nech je to to, čím zatepľoval aj brat Fero. Potom zavolá partiu majstrov, ktorá u susedov zľava stavala vlani garáž a u tých vpravo oberala na jeseň hrušky. A potom čaká. Ako každý i náš investor čaká za svoje, vôbec nie malé peniaze kvalitný výsledok - peknú fasádu, ktorá bude roky chrániť jeho dom a zároveň dlhé roky šetriť náklady na vykurovanie i údržbu domu.

Niekedy sa dočká, niekedy (väčšinou) však ani zďaleka nie:

Po prvom daždi krásna kuriatkovo žltá fasáda stratí väčšinu svojej farby ( "Nevadí - manželke sa aj tak nepáčila.." ).

Po pár mesiacoch sa objavia prvé praskliny ( "že by to lepidlo na obklady bolo nejaké pokazené?") a po prvej zime je fasáda zrelá na kompletnú rekonštrukciu ( "tak ale už mám toho dosť!").

Investor reklamuje - skúša to u predajcu materiálov, u všetkých výrobcov, u realizátorov. Predajca ho posiela k výrobcom, výrobcovia sa s ním buď nebavia vôbec, alebo ho posielajú k tým druhým a "realizátori" už oberajú pomaranče kdesi v Španielsku.

Iste - trochu za vlasy pritiahnutá realita, ale stať sa to môže i vám.

Pokiaľ chcete mať istotu, že za svoje peniaze dostanete naozaj kvalitu, na zateplenie použite KOMPLETNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM, pretože

-všetky komponenty doporučené dodávateľom sú vyvinuté špeciálne pre zatepľovací systém a sú navzájom zosúladené, takže systém ako celok bude zaručene spoľahlivo fungovať
-vlastnosti kompletných zatepľovacích systémov sú overené skúškami v nezávislých skúšobniach a sú pravidelne kontrolované
-seriózny dodávateľ kompletného zatepľovacieho systému pôsobí na trhu dlhodobo a kvalitu jeho systémov potvrdzuje množstvo zrealizovaných referenčných stavieb
-dodávateľ kompletných zatepľovacích systémov dlhodobo spolupracuje s predajcami stavebných materiálov i s kvalitnými realizačnými firmami, pravidelne ich informuje o aktuálnych trendoch, podporuje ich v ich servise voči zákazníkovi a stará sa o vzdelávanie ich zamestnancov
-dodávateľ kompletného zatepľovacieho systému vám v prípade potreby rád poradí, doporučí vhodnú realizačnú firmu alebo vám ku kúpenému zatepľovaciemu systému "pribalí" čosi navyše - návrh farebného riešenia fasády, teplotechnický prepočet, dovoz kompletného systému až na stavbu - a to všetko s úsmevom a zdarma
-a napokon - pokiaľ sa na vašej už zrealizovanej fasáde vyskytne akýkoľvek problém, seriózny dodávateľ kompletného zatepľovacieho systému sa ujme vašej sťažnosti a s plnou zodpovednosťou sa ju snaží vyriešiť k vašej spokojnosti, nech už je príčina kdekoľvek

Takže - nezatepľujte lacno - zatepľujte výhodne - s kompletným zatepľovacím systémom!

 

3. Polystyrén hrúbky 5 cm úplne stačí...

Pokiaľ zatepľujete novostavbu z moderných murovacích prvkov (veľkoformátové vysoko tepelnoizolačné tehlové bloky, presné tvárnice z bieleho pórobetónu a pod.) , tak tých 5 cm zrejme postačuje, pokiaľ, pravda, nestaviate nízkoenergetický alebo pasívny dom.
Pokiaľ však hovoríme o zatepľovaní dvadsať-tridsaťročných domov z plných alebo dierovaných tehál, zo šedého plynosilikátu alebo škvárobetónu - tu naša odpoveď znie:

5 cm polystyrénu určite nestačí!

Napriek svojej masívnosti (veľkej hrúbke) majú steny z tradičných murovacích prvkov len minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť:

Ak by sme napríklad chceli dosiahnuť tepelný odpor R=2,0 m2.K/W u steny z plných pálených tehál, musela by mať táto

stena hrúbku až 1,72 m! Naproti tomu rovnakú tepelnú ochranu poskytne fasádny polystyrén už v hrúbke 8 cm!

2

Inak povedané, každý dom z plných pálených tehál "znesie" zateplenie izolantom hrúbky minimálne 8 cm, pretože samotné murivo je z hľadiska tepelnej izolácie v podstate úplne neúčinné. A to platí nielen o plných pálených tehlách, ale o ktoromkoľvek tradičnom murovacom materiále.

Okrem toho je dobré si uvedomiť, že cena jedného centimetra izolantu je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľná, efektívnosť vynaložených prostriedkov pritom určuje najmä použitá hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy!

Bez ohľadu na to, akú hrúbku izolácie použijete, musíte zaplatiť materiál na lepenie i stierkovanie, povrchovú úpravu, prácu realizačnej firmy, lešenie a podobne.

Čím väčšiu hrúbku izolácie však použijete, tým viac budete šetriť v priebehu životnosti zatepľovacieho systému a tým lepšiu ochranu vášmu domu i vašej rodine pred zimným chladom i letnou horúčavou poskytnete.

Pri návrhu zatepľovacieho systému sa preto neriaďte "dobrými" radami susedov, ale obráťte sa na odborníkov - pomôžu vám navrhnúť optimálnu hrúbku zatepľovacieho systému práve pre váš konkrétny dom. A určite vás presvedčia, že

NEŠETRITE NA HRÚBKE - UŠETRÍTE!

 

4. Zateplený dom "nedýcha"

Schopnosť obvodovej steny prepúšťat vodné pary ("dýchať") popisuje veličina difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda "dýcha". Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postavená - v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva i vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.

3

Na obrázku vidíme porovnanie difúzneho odporu steny z rôznych murovacích prvkov, zateplenej rôznymi druhmi zatepľovacieho systému.

Už na prvý pohľad sú zrejmé tri skutočnosti:

- difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť zatepľovací systém - záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený
- pokiaľ zatepľujeme murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém - jeho paropriepustnosť bude vždy zrejme vyššia než paropriepustnosť pôvodného muriva
- vyjadrenie o "NEDÝCHANÍ" (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce - aj ten najhutnejší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia
Okrem toho - paropriepustnosť obvodovej steny sa niekedy zbytočne preceňuje. V bežnom byte alebo rodinnom dome sa pri normálnej prevádzke vytvorí výrazne menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť ktorákoľvek obvodová stena.

Inak je to samozrejme v prevádzkach, ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary, ako sú priemyselné kuchyne, verejné kúpele či bazénové haly. Tu môže viesť nižšia paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám obvodového plášťa.

V oblasti bytových stavieb však tiež majú systémy s vyššou paropriepustnosťou (napr. Baumit open alebo minerálny systém) svoje opodstatnenie:

pokiaľ sa zatepľuje starý dom s murivom poškodeným zvýšenou vlhkosťou a soľami
pokiaľ sa zatepľujú steny postavené z murovacích prvkov z vyššou paropriepustnosťou (napr. tvárnice z pórobetónu)
pokiaľ sa zatepľuje veľmi rýchlo postavený dom s veľkým množstvom zabudovanej vlhkosti - tu môže vysoko paropriepustný zatepľovací systém urýchliť vysušovanie stavby a zvýšiť kvalitu bývania v prvých rokoch po dokončení stavby
Pokiaľ chcete mať istotu, že váš zateplený dom bude "dýchať", obráťte sa na odborníkov - posúdia zateplenie z hľadiska difúzie vodnej pary a v prípade potreby navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám zabezpečí príjemnú klímu vo vašom dome či byte.

5. Po zateplení vznikajú v interiéri plesne

Tento mýtus je snáď kráľom všetkých mýtov o zatepľovaní.

Plesne sú nebezpečné mikroorganizmy, priamo ohrozujúce zdravie a život človeka, ich prítomnosť v dome či byte je teda skutočne nanajvýš nežiadúca. K svojmu životu potrebujú vlhko a pokoj - to znamená, že v interéri nachádzajú svoj priestor na zavlhnutých miestach s obmedzeným prúdením vzduchu - najčastejšie v kútoch alebo za masívnymi kusmi nábytku.

Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v interiéri, musíme poznať ich príčinu.

A príčina je celkom jednoduchá - nezateplené steny!

4

-Nezateplená stena má nízky tepelný odpor, t.j. v zime sa veľmi ochladzuje - jej vnútorný povrch je veľmi studený, kritické sú miesta so zníženým prúdením vzduchu ako už spomínané kúty, miesta za nábytkom alebo miesta, kde je už i tak nízka tepelnoizolačná schopnosť steny ešte oslabená tepelnými mostami (železobetónové preklady, vence a pod.). Na týchto miestach je teplota vnútorného povrchu steny nižšia o 2-3oC oproti miestam na rovných nekrytých povrchoch!
-Na miestach kde teplota povrchu poklesne pod kritickú hodnoty tzv. teploty rosného bodu (cca. 12oC v závislosti od konkrétnej teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu), dochádza k povrchovej kondenzácii, tj. vodná para zo vzduchu sa na studenom povrchu steny zráža a mení sa na kvapalinu.
-Studený, vlhký povrch steny na miestach, kde je minimálne prúdenie vzduchu sa potom stáva ideálnym miestom pre život plesní a iných zdraviu nebezpečných mikrorganizmov

A ako si pomôcť?

Riešením je zateplenie:

-zvýšenie tepelného odporu steny má za následok zvýšenie vnútornej povrchovej teploty steny
-na teplej stene sa vodná para zo vzduchu nezráža a ostáva teda trvalo suchá
-na suchej teplej stene nemajú plesne žiadnu šancu prežiť!

6

Pokiaľ máte vo svojom dome problém s plesňami, neštrite na hrúbke izolantu!

Dostatočná hrúbka izolantu zabezpečí potrebnú teplotu vnútorného povrchu i na kritických miestach obvodovej steny a zbaví vás tak natrvalo problémov s plesňami!

 

6. Zatepľovací systém by sa mal prevetrávať, ideálne medzi izoláciou a stenou

Áno, aj s týmto sa v našej praxi často stretávame - niektorí "majstri" úmyselne lepia izolant na podklad tak, aby pod ním vznikla odvetrávaná vzduchová medzera, iní dokonca úmyselne zabudujú do izolantu ešte i vetracie mriežky - "len nech sa to tam pekne vetrá!"

Avšak - takéto ODVETRÁVANIE je úplne proti princípu kontaktného zatepľovacieho systému a úplne znehodnocuje celú investíciu!

7

 Pripomeňme si teda princíp kontaktného zatepľovacieho systému:

Správne nalepený izolant, v prípade potreby i mechanicky ukotvený hmoždinkami, chránený výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou ochraňuje nezateplené murivo ( a teda i vnútorné priestory) pred chladom v zime resp. pred horúčavou v lete.

A teraz si predstavte, že dáte na "dobré" rady a zabezpečíte prúdenie vzduchu pod izolantom! Toho istého studeného vzduchu od ktorého ste pôvodne chceli murivo odizolovať! Rovnako ako pred nalepením izolantu máte i teraz na povrchu steny pätnásťstupňový mráz, celú investíciu ste si teda mohli ušetriť. Navyše - pri silnom vetre je tu reálne nebezpečenstvo, že nárazový vietor strhne zatepľovací systém zo steny a váš dom zostane celkom bez fasády.

Len správne nalepený izolant je zárukou toho, že váš systém bude skutočne izolovať a vaše peniaze sa vám vrátia v podobe úspor na účtoch za energiu na vykurovanie.

7. Realizovať zatepľovací systém dokáže každý 

Lepiť izolačné dosky, realizovať výstužnú vrstvu alebo naťahovať povrchovú úpravu sa naozaj dokáže pomerne rýchlo naučiť takmer každý. Tieto zručnosti však ešte z neho skutočného majstra -zatepľovača neurobia. Omnoho náročnejšou a i z hľadiska dlhodobej životnosti systému dôležitejšou časťou realizácie zateplenia je správna realizácia všetkých kritických detailov - tzn. detailov napojenia zatepľovacieho systému na okolité konštrukcie - okná, dvere, balkóny, strešné rímsy a pod. alebo detailov v miestach zvýšeného namáhania systému ako sú detail sokla, nárožia, nadpražia alebo prípadné dilatácie. Tu správny majster jednak pozná teoreticky správne riešenie detailu, dokáže ho "našiť" na podmienky na vašom konkrétnom dome a samozrejme - pracuje precízne a trpezlivo.

-Nájdite si vo vašom okolí pekne zateplený dom - za dobrého majstra hovorí predsa jeho práca

-Spýtajte sa majiteľa na jeho skúsenosti a veľmi pozorne ho počúvajte - i malý náznak nespokojnosti, ktorý zoberiete vážne, vám môže ušetriť mnoho problémov

-Skontaktujte sa s firmou, zistite, či ide o partiu, ktorá spolu pracuje trvale, zistite, ktoré ďalšie domy zrealizovali a prípadne si ich tiež choďte pozrieť.

-Náhodným jednorázovým zoskupeniam robotníkov určite nezverte realizáciu Vašej fasády - pri prípadnej reklamácii ich už nemusíte nájsť.

-Zistite s akým systémom firma pracuje - pokiaľ vám povie, že s hocakým alebo dokonca so žiadnym - buďte opatrní. Riziko vašej nespokojnosti je v tomto prípade naozaj veľké - viď náš druhý mýtus o zatepľovaní.
Zistite či je firma zaškolená dodávateľom zatepľovacieho systému, či pozná a najmä v prípade potreby i používa technologický predpis pre daný zatepľovací systém.

-Pri dohadovaní ceny za realizáciu buďte obozretní - zistite si cenové relácie vo vašom regióne a buďte opatrní - ani extrémne vysoká cena nemusí byť zárukou vysokej kvality, veľmi nízka cena za prácu by vás rovnako mala odradiť.

-Keď dohadujete termín realizácie, vedzte, že na správne zrealizovanie systému je potrebný určitý čas - a to minimálne dva týždne, pri väčšom dome alebo horšom počasí i viac.

-Netlačte preto firmu do šibeničných termínov a pokiaľ vám ich sama ponúkne, rozlúčte sa s ňou radšej skôr než neskoro - nedodržiavanie predpísaných technologických prestávok je príčinou mnohých porúch a následných reklamácii zatepľovacieho systému.

-Rovnako buďte obozretní pri realizácii zateplenia neskoro na jeseň alebo skoro na jar - i krátkodobý pokles teploty bod bod mrazu v nevhodnej chvíli (napríklad pri realizácii výstužnej vrstvy alebo pri naťahovaní povrchovej úpravy) môže znehodnotiť celú vašu investíciu.

 

8. Dokonalé utesnenie okien je najlacnejší a najúčinnejší spôsob šetrenia energií

Slovo "dokonalé" by som nahradil výrazom "primerané". Akonáhle utesníme okna dokonale, zamedzíme síce nadmernému a nežiadúcemu úniku tepla, ale i vetraniu potrebnému pre naše zdravie. Pokles výmeny vzduchu v obytnej miestnosti pod polovicu jej objemu za hodinu a v trvale neobývanej miestnosti pod tretinu jej objemu za hodinu môže nadmerne zvýšiť koncentráciu škodlivín v bytoch a tým i riziko alergií a vyvolať ťažké stavebné havárie (okrem vzniku a bujneniu pliesni je možné dôjsť až k deštrukcii materiálov hnilobou a hubami). Dokonale utesniť škáry je možné len vtedy, ak zaistíme požadovanú výmenu vzduchu iným spôsobom. Ak zvažujeme oproti zatepľovacím systémom lacné utesnenie okenných škár, musíme započítať i následné vynutené investície do iného vetrania. Dokonalé tesnenie je doslova šetrením za každú cenu (a ta v je tomto prípade vysoká). Pre tesnenie okien teda platí, "všetkeho s rozumnou mierou." Nové typy kvalitných okien umožňujú potrebné odtesnenie.

8

 

9. Polystyrén v konštrukciách po čase "mizne"

Povera vznikla v začiatkoch používania tohoto izolačného materiálu v dôsledku prehreškov voči jeho užitkovým vlastnostiam. Penový polystyren neodolává teplotám trvale sa pohybujúcim nad 70 0C, ani pôsobeniu organických rozppúšťadiel. Použitie penového polystyrénu pod čierne či tmavo modre matné sklo v prvých typoch medziokenných vložkách, a pužitie lepidiel, ktoré obsahovali organické rozpúšťadla, pri položení hydroizolacií spôsobovalo uvedené "miznutie" penového polystyrénu. Ešte nedávno malo obdobné dôsledky prílišné zvýšenie teplôt pri urychlovaní výroby vrstvených obvodových panelov preteplovaním spolu s používaním nevhodných prostriedkov pri odbedňovaní oceľových foriem bočnic panelov. Pozoruhodné je že k dielčej likvidácii penového polystyrénu došlo behom veľmi krátkeho času výroby obvodových panelov, po ich zabudovaní do "panelákov" sa s ním už nič nedialo. Následné kontroly ukázali chybajúci polystyrén a laicky vznikla vyššie uvedená povera.

 

9

 

Platí teda zásada - ak sa správame k penovému polystyrénu slušne, je jeho trvanlivost srovnateľná s trvanlivosťou ostatných materiálov stavby.

 

10. Najlacnejšie zateplenie získame kombináciou najlacnejších súčastí rôznych zatepľovacích systémov

Každý zateplovací systém má vyvíjané a odskúšané optimálne spolupôsobenie všetkých zložiek. Citovanú kombináciu získame akúsi náhražku, ktorá však nemá odskúšané a teda ani garantované vlastnosti. Najrizikovejšou býva trvanlivosť takto zostavených "systémov" a ich stálofarebnosť. Nízká investícia "zaplatená" krátkou trvanlivosťou iste nie je najlacnejším riešením.

10

 

 

11. Na zatepľovacie systémy možno použiť klasické omietky, ak sú v dostatočnej hrúbke

Teplotné dilatačné pohyby (rozťahovanie materiálov pri vyšších teplotách a ich zmršťovanie pri nízkych teplotách) povrchových vrstiev vonkajšieho povrchu tepelnej izolacie spôsobujú výrazné namáhanie omietkovej vrstvy, ktoré krehká a nepoddajná klasická omietka nevie preniesť a popraská i pri väčších hrúbkach. Predpokladom dlhodobej trvanlivosti zatepľovacieho systému (bez trhlín, ktoré vedú k rychlej degradacii systému) sú pružné a poddajné špeciálne tmely a omietky a v nich zakotvená vyztužná sieťovina (s nemennou veľkosťou ôk) , ktorá zaistí rovnomerné rozloženie namáhanie do celej plochy. Používanie neodskúšaných a necertifikovaných napodobnenin, ako aj nedokonalé prevedenie sa obvykle vymstí skrátením trvanlivosti zatepľovacieho systému.

11

 

 

Záver

Nahliadnutie do zakorenených mýtov a povier Vás mnohých pravdepodobne príliš neprekvapilo. Rád by som záverom vyjádril svoje presvedčenie, že k navrhovaniu stavby je nutné pristupovať komplexne a bez predsudkov. Komplexný prístup k návrhu je, alebo by mal byť základnou výhodou. Mrzí ma, že práve v tejto oblasti vznika príliš veľa chýb a následných poruch len v dôsledku presvedčenia, že tak jednoduchu vec ako je stavba môže zvládnuť každý (hľa ďaľší mýtus). Pokiaľ dodržíte náš "návod", sme presvedčení, že sa vyhnete mnohým rizikám a bezpečne sa "preplavíte" od nezatepleného domu ku krásnej a zároveň i energeticky úspornej novej fasáde.

 

12

A pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti alebo pochybnosti o tom, či realizačná firma na vašom dome pracuje správne - kontaktujte nás, radi vám poradíme.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates