Pôžičku na zatepľovanie dostanú od štátu aj ľudia s Hypotékou

Do vládneho programu zatepľovania sa môžu zapojiť aj vlastníci domov a bytov, ktorých nehnuteľnosti sú zaťažené hypotékou. Podmienené to však je jej výškou a schopnosťou žiadateľa splácať úver. "Ak znalecký posudok preukáže, že cena nehnuteľnosti je vyššia ako hypotéka minimálne o 1,3-násobok výšky požadovaného úveru a žiadateľ preukáže schopnosť splácania obidvoch záväzkov, je možné požiadať o úver na zatepľovanie," informuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Zupkova 23

Do vládneho programu zatepľovania sa môžu zapojiť aj vlastníci domov a

bytov, ktorých nehnuteľnosti sú zaťažené hypotékou. Podmienené to však je jej výškou a schopnosťou žiadateľa splácať úver.
"Ak znalecký posudok preukáže, že cena nehnuteľnosti je vyššia ako hypotéka minimálne o 1,3-násobok výšky požadovaného úveru a žiadateľ preukáže schopnosť splácania obidvoch záväzkov, je možné požiadať o úver na zatepľovanie," informuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).

V prípade ak chce žiadateľ ručiť za úver tou istou nehnuteľnosťou, ktorá je zaťažená aj hypotékou, musí doložiť aj súhlas banky s pristúpením ďalšieho záložného veriteľa. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý prijíma prostredníctvom mestských úradov žiadosti o bezúročný úver od začiatku mesiaca, pritom musí byť uvedený ako prvý veriteľ.

Konkrétna hranica na preukázanie schopnosti splácať poskytnutý úver zo ŠFRB neexistuje. Podľa rezortu výstavby je každé posudzovanie žiadateľa individuálne, pričom sa berie do úvahy výška úveru a prípadná mesačná splátka. "Výškou príjmu musí žiadateľ preukázať, že je nielen schopný splácať mesačné splátky, ale súčasne aj to, že mu po splatení tejto splátky zostane ešte najmenej 1,3-násobok životného minima na zabezpečenie nevyhnutných nákladov svojej domácnosti," konštatuje MVRR. Životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu sa od júla tohto roka zvýšilo o 3,5 % na 185,19 eura. Žiadateľ je pritom vo svojej žiadosti o poskytnutie úveru povinný uviesť aj všetky svoje záväzky.

K záveru minulého týždňa už ŠFRB evidoval prvých 55 žiadosti o úver so štátnou bonifikáciou. Podľa odhadov MVRR by sa pritom z vyčlenených 71 mil. eur na tento projekt mohlo zatepliť 18 až 25 tisíc bytových jednotiek. O úver s maximálnou dobou splatnosti 15 rokov môžu fyzické a právnické osoby žiadať prostredníctvom mestských úradov od začiatku júla. Bezúročný úver je podľa programu možné poskytnúť do plnej výšky oprávnených nákladov stavby, najviac však 50 eur na meter štvorcový zateplenej plochy pri rodinnom dome a 80 eur na štvorcový meter zateplenej plochy pri bytovom dome. Zvýhodnené úvery s nulovou úrokovou sadzbou môžu byť poskytnuté na oprávnené projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy na bývanie. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na obytnú budovu musí byť vydané pred rokom 1989. Projekty zároveň majú preukázať dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie.

PODPORA ZATEPĽOVANIU DOTERAZ

Riešil ju tiež štátny fond, tento rok mal na to pôvodne 26,5 milióna € (takmer 800 mil. Sk), z čoho sa ušlo 409 projektom.
Fond požičiaval najviac 80 % z ceny projektu, zvyšok získavali bytové družstvá či spoločenstvá vlastníkov najčastejšie z nenávratnej štátnej dotácie, prípadne si požičali od komerčných bánk či stavebných sporiteľní.

PODMIENKY NOVÝCH PÔŽIČIEK

Pri bytoch nesmie cena projektu prekročiť 80 € (2 410,1 Sk) na 1 m2 , pri domoch 50 € (1 503,3 Sk) na 1 m2.
Požičať si môžete aj celú sumu na zateplenie.
Pôžička je bezúročná, nepreplatíte ju teda ani o korunu (doterajšie úvery boli s úrokom 1 %).
Oplatí sa vám rozložiť si splátky na maximálny čas, čo je 15 rokov, budete tak platiť mesačne nízke splátky, no zároveň vám to úver nepredraží.
Napríklad pri 24-bytovom paneláku vyjde mesačná splátka za úver 100tisíc € okolo 880 € (26 751,9 Sk), čo na byt znamená necelých 37 € (1 104,6 Sk).
Po zateplení musí dôjsť k úspore tepla najmenej o 20 %.
Peniaze bude rozdeľovať Štátny fond rozvoja bývania.
Žiadosť by ste mali mať pripravenú na predloženie už k 1. júlu.
Ak ste tento rok už žiadali z fondu o úver na zateplenie, no neušli sa vám peniaze, budete musieť podať žiadosť ešte raz.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates